már.
30

A film a tereskei általános iskola életét mutatja be az oktatási integráció kérdéséhez kapcsolódóan. Ebbe az iskolába két település gyermekei járnak, 90%-uk cigány származású és hátrányos helyzetű. Az órarészletek megmutatják, hogy a felkészült tanárok munkája és a kiemelt figyelem milyen eredményekkel jár.

Videoportál
jan.
31

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

Videoportál
jan.
27

Az óra témája: Délnyugat-Ázsia tájai, energiahordozók, a vallás, Mezopotámia: turisztikai ismertető az országról. Öt csoportban folyik a munka. A csoportok nevüknek megfelelő feladatokat kapnak, melyet 15 perc alatt kell elvégezniük. A csoportok megválasztják a felelősöket (idő-, téma-, magatartás-, szóvivő), és dolgozni kezdenek.

Videoportál
jan.
18

Az óra témája: a kiejtés elve. Bemelegítésképpen már több játékos feladatot végeztek a tanulók. A tanárjelölt további játékkal tartja fenn a tanulók érdeklődését: egy diákot hív segítségül, akinek megsúgja a tennivalókat. Kettejük szavaiból kell kitalni a szabályt, majd frontálisan, labda használatával folyik tovább a játék. Derűs, aktív az osztály és a tanárjelölt is, aki biztatja, segíti a tanulókat.

Videoportál
jan.
18

A tanár az óra bevezető részében ötletbörzét tart az írásjelek helyesírási kérdéseiről, így ismételve a már tanultakat, és ráhangolva az osztályt a témára. Minden felidézett gondolat a táblára kerül, grafikai rendező használatával, applikációval segítve a felidézést, és példával szóban illusztrálják is a szabályokat. A tanárjelölt nyugodt, átgondolt óravezetése, szép magyar beszéde példaértékű.

Videoportál
5:31

Labdafogások, helyezkedő mozgások a kapuban

A videóban alapvetően a futballban használatos kapustechnikákról és -gyakorlatokról lesz szó, de ezek egy része a kézilabdakapus kiválasztása és képzése során is felhasználható. Négy olyan gyakorlat látható a felvételen, amellyel a különböző labdafogásokat lehet gyakorolni összekötve helyezkedő mozgásokkal, illetve az adott labdafogáshoz megfelelő testhelyzet felvételével.

8:11

A Dunántúli-dombság a Mecsekkel

A videofelvétel a budapesti Rogers Általános Iskolában készült. A negyedikes osztály A Dunántúli-dombság a Mecsekkel című témát dolgozza fel. Az osztálytermi felvételen jól megfigyelhető a kooperatív technikákra épülő tanulásszervezés. Az osztályban tanul egy autista kisfiú, akit külön segítő támogat, de amikor lehetőség van rá, együtt dolgozik a társaival.

3:47

Rendhagyó történelemóra filmbejátszással

Az órarészletben a gyerekek videót elemeznek előre megadott szempontok alapján. A videórészlet előre megvágható a számítógép segítségével, és egyszerűbben bejátszható, mint egy hagyományos videólejátszás esetén. Fontos, hogy a gyerekek kapjanak megfigyelési szempontokat, melyek alapján a megbeszélés zajlik.