jan.
31

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

Videoportál
jan.
18

Az óra témája: a kiejtés elve. Bemelegítésképpen már több játékos feladatot végeztek a tanulók. A tanárjelölt további játékkal tartja fenn a tanulók érdeklődését: egy diákot hív segítségül, akinek megsúgja a tennivalókat. Kettejük szavaiból kell kitalni a szabályt, majd frontálisan, labda használatával folyik tovább a játék. Derűs, aktív az osztály és a tanárjelölt is, aki biztatja, segíti a tanulókat.

Videoportál
már.
30

A film a tereskei általános iskola életét mutatja be az oktatási integráció kérdéséhez kapcsolódóan. Ebbe az iskolába két település gyermekei járnak, 90%-uk cigány származású és hátrányos helyzetű. Az órarészletek megmutatják, hogy a felkészült tanárok munkája és a kiemelt figyelem milyen eredményekkel jár.

Videoportál
jan.
27

Az óra témája: Délnyugat-Ázsia tájai, energiahordozók, a vallás, Mezopotámia: turisztikai ismertető az országról. Öt csoportban folyik a munka. A csoportok nevüknek megfelelő feladatokat kapnak, melyet 15 perc alatt kell elvégezniük. A csoportok megválasztják a felelősöket (idő-, téma-, magatartás-, szóvivő), és dolgozni kezdenek.

Videoportál
jan.
18

A tanár az óra bevezető részében ötletbörzét tart az írásjelek helyesírási kérdéseiről, így ismételve a már tanultakat, és ráhangolva az osztályt a témára. Minden felidézett gondolat a táblára kerül, grafikai rendező használatával, applikációval segítve a felidézést, és példával szóban illusztrálják is a szabályokat. A tanárjelölt nyugodt, átgondolt óravezetése, szép magyar beszéde példaértékű.

Videoportál
22:26

Finommotoros mozgás

A film a finommotoros koordináció fejlődését mutatja be újszülöttkortól kezdve óvodáskorig. A szem-kéz koordináció feltételeiről, az ahhoz szükséges készségekről kapunk információkat, és az egyes fejlődési állomások jellegzetességeit is megismerheti a néző. A film szakmai ismeretanyag-tartalma jelentős, ugyanakkor mégis élvezetes.

4:52

Ügyességfejlesztő, ráhangoló gyakorlatok

A motoros képességek mellett egy jó kapust jellemez a jó koncentrálókészség, a nyugalom és a kiegyensúlyozottság, de lényeges a térlátás, a jó tempóérzék és az anticipációs készség is. A bemutatott játékos gyakorlatok amellett, hogy bemelegítésre szolgálnak, fejlesztik a mozgásérzékelést, a helyzetfelismerő és a helyzetmegoldó képességet, a periférikus látást, a ritmusérzéket, a gyorsasági koordinációt és a labdaérzéket is.

58:18

A (j)égen járunk

A film a tereskei általános iskola életét mutatja be az oktatási integráció kérdéséhez kapcsolódóan. Ebbe az iskolába két település gyermekei járnak, 90%-uk cigány származású és hátrányos helyzetű. Az órarészletek megmutatják, hogy a felkészült tanárok munkája és a kiemelt figyelem milyen eredményekkel jár.

35:58

A röplabdázás oktatása az általános iskolában

Miért oktassuk a röplabdázást az általános iskolában? Miért a miniröplabdával kezdjük a tanítást? A filmen 5. osztályos tanulók bemutatják a 4-4 elleni röplabdajátékot, amely a 6-6 elleni röplabdázás minden technikai elemét tartalmazza. A testnevelési játékok sokaságát használjuk fel a technika csiszolásához, hiszen ezt a korosztályt leginkább a játékkal, illetve a játékos módszerekkel lehet elvarázsolni.

3:45

Az írásjelek helyesírása – ötletbörze

A tanár az óra bevezető részében ötletbörzét tart az írásjelek helyesírási kérdéseiről, így ismételve a már tanultakat, és ráhangolva az osztályt a témára. Minden felidézett gondolat a táblára kerül, grafikai rendező használatával, applikációval segítve a felidézést, és példával szóban illusztrálják is a szabályokat. A tanárjelölt nyugodt, átgondolt óravezetése, szép magyar beszéde példaértékű.