jan.
27

Az óra témája: Délnyugat-Ázsia tájai, energiahordozók, a vallás, Mezopotámia: turisztikai ismertető az országról. Öt csoportban folyik a munka. A csoportok nevüknek megfelelő feladatokat kapnak, melyet 15 perc alatt kell elvégezniük. A csoportok megválasztják a felelősöket (idő-, téma-, magatartás-, szóvivő), és dolgozni kezdenek.

Videoportál
jan.
18

A tanár az óra bevezető részében ötletbörzét tart az írásjelek helyesírási kérdéseiről, így ismételve a már tanultakat, és ráhangolva az osztályt a témára. Minden felidézett gondolat a táblára kerül, grafikai rendező használatával, applikációval segítve a felidézést, és példával szóban illusztrálják is a szabályokat. A tanárjelölt nyugodt, átgondolt óravezetése, szép magyar beszéde példaértékű.

Videoportál
jan.
31

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

Videoportál
jan.
18

Az óra témája: a kiejtés elve. Bemelegítésképpen már több játékos feladatot végeztek a tanulók. A tanárjelölt további játékkal tartja fenn a tanulók érdeklődését: egy diákot hív segítségül, akinek megsúgja a tennivalókat. Kettejük szavaiból kell kitalni a szabályt, majd frontálisan, labda használatával folyik tovább a játék. Derűs, aktív az osztály és a tanárjelölt is, aki biztatja, segíti a tanulókat.

Videoportál
már.
30

A film a tereskei általános iskola életét mutatja be az oktatási integráció kérdéséhez kapcsolódóan. Ebbe az iskolába két település gyermekei járnak, 90%-uk cigány származású és hátrányos helyzetű. Az órarészletek megmutatják, hogy a felkészült tanárok munkája és a kiemelt figyelem milyen eredményekkel jár.

Videoportál
20:44

Módszerek

Mérei Ferenc kísérletét mutatja be ez a magyar dokumentumfilm. Kurt Lewin elmélete alapján három vezetési stílussal dolgozott az óvónő, három gyermekcsoporttal. Megismerhetjük a tekintélyelvű, a demokratikus és a laissez faire vezetési stílusok hatásait a gyerekek teljesítményére és közérzetére.

12:21

Családrajz

A film 5--13 éves gyermekek családrajzain alapszik; a rajzfilmen a gyerekrajzok figurái kelnek életre, miközben kisgyermekek beszélnek családról alkotott felfogásukról, gondolataikról. Ez a rajzok fejlődéslélektani szempontú elemzése mellett lehetővé teszi a gyermekek gondolkodási jellegzetességeinek, családról alkotott képének megismerését is. A film jelentős művészi érték!

29:29

Piaget-kísérletek

A film a kognitív fejlődés szakaszainak gondolkodási jellegzetességeit mutatja be a klasszikus Piaget-féle kísérleti paradigmák segítségével különböző életkorokban. Az anyagmegmaradás fogalmának kialakulását és a kombinatorikai készségek fejlődését követhetjük nyomon a filmen.

8:38

Engedelmesség és tekintély

A filmrészletben Kepes András a világszerte ismert Philip Zimbardo szociálpszichológus professzorral beszélget. Megvitatják a híres Milgram-féle engedelmességi kísérletet, és részletek láthatók az eredeti kísérleti körülményekről is. Tekintélyszemély utasítására a kísérlet szerint az emberek nagy része képes lenne halálos nagyságú áramütést adni embertársának.

4:04

Aronson mozaikmódszere

A filmben Kepes András interjúja látható Elliot Aronsonnal, napjaink egyik legismertebb szociálpszichológusával. Aronson nevéhez fűződik az előítéletes viselkedés szociálpszichológiai kísérletekkel történő feltárása. Ebben a rövid filmrészletben a mozaikmódszer létrejöttének körülményeiről és a módszer lényegéről beszél.