már.
30

A film a tereskei általános iskola életét mutatja be az oktatási integráció kérdéséhez kapcsolódóan. Ebbe az iskolába két település gyermekei járnak, 90%-uk cigány származású és hátrányos helyzetű. Az órarészletek megmutatják, hogy a felkészült tanárok munkája és a kiemelt figyelem milyen eredményekkel jár.

Videoportál
jan.
18

Az óra témája: a kiejtés elve. Bemelegítésképpen már több játékos feladatot végeztek a tanulók. A tanárjelölt további játékkal tartja fenn a tanulók érdeklődését: egy diákot hív segítségül, akinek megsúgja a tennivalókat. Kettejük szavaiból kell kitalni a szabályt, majd frontálisan, labda használatával folyik tovább a játék. Derűs, aktív az osztály és a tanárjelölt is, aki biztatja, segíti a tanulókat.

Videoportál
jan.
18

A tanár az óra bevezető részében ötletbörzét tart az írásjelek helyesírási kérdéseiről, így ismételve a már tanultakat, és ráhangolva az osztályt a témára. Minden felidézett gondolat a táblára kerül, grafikai rendező használatával, applikációval segítve a felidézést, és példával szóban illusztrálják is a szabályokat. A tanárjelölt nyugodt, átgondolt óravezetése, szép magyar beszéde példaértékű.

Videoportál
jan.
27

Az óra témája: Délnyugat-Ázsia tájai, energiahordozók, a vallás, Mezopotámia: turisztikai ismertető az országról. Öt csoportban folyik a munka. A csoportok nevüknek megfelelő feladatokat kapnak, melyet 15 perc alatt kell elvégezniük. A csoportok megválasztják a felelősöket (idő-, téma-, magatartás-, szóvivő), és dolgozni kezdenek.

Videoportál
jan.
31

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

Videoportál
7:09

Mérkőzésszituációs gyakorlatok

A kapuskiválasztás során előnnyel indulnak a magasabb termetű, hosszú végtagokkal rendelkező tanulók. Az ideális kapusjelölt motoros képességek tekintetében rendelkezik a kellő gyorsasággal, gyors erővel, kiváló reflexekkel és hajlékonysággal. Pszichésen a legfontosabb az ösztönös bátorság; aki fél a labdától, alapvetően nem alkalmas erre a posztra.

9:12

Kíváncsi óra a Rogers-iskolában

A videofelvétel a budapesti Rogers Általános Iskolában készült. A „kíváncsi óra” olyan foglalkozást takar, melyen másodikosok azokkal a témákkal foglalkozhatnak, melyekre valóban kíváncsiak. Vannak, akik konkrét témát választanak, például az egyiptomi istenekkel vagy a lesőharcsával vagy éppen a drágakövekkel ismerkednek, többen pedig a meséiket írják.

20:16

Egy célt mindig el kell érni – hátrányos helyzet

A film egy fiatal, kétgyermekes roma családfő hitvallását mutatja be a tanulásról, iskoláról, munkáról és a családról. A 36 éves férfi életében a családon és a munkán kívül fontos szerepet tölt be a zene, amit autodidakta módon sajátított el. A zenekarával szerzett jövedelemmel egészíti ki a keresetét. A film a családon belüli mintakövetés, normativitás fontos dokumentuma.

20:48

Törtek – matematika

A rendhagyó matematikaórán a törtek fogalmának gyakorlását láthatjuk, az interaktív tábla használatával remekül aktivizálva és gondolkodtatva a gyerekeket. Egy kis biológiai érdekességet is sikerül az órába becsempészni, fejlesztve a gyerekek megfigyelőképességét. Érdekes lehet megvitatni a kérdést, ide való-e a példa, amely nem kapcsolódik szervesen a tananyaghoz.

2:11

A labdarúgás technikai elemei – 3 : 1 ellen, üres területbe mozgással

A 3 : 1 elleni játék az egyszerűbb taktikai megoldások közé tartozik, már általános iskola alsó tagozatában is hatékonyan oktatható. Ez a gyakorlat a játékosok labda nélküli mozgásának elsajátítását segíti elő.