37:55

Gyuri és Irénke – a hátrányos helyzet

A film egy fiatal, háromgyermekes roma család történetén keresztül mutatja be, hogyan találják meg az iskola és a tanulás által a kiutat a hátrányos helyzetből. A családfő kőműves szakmát tanult, mára egyéni vállalkozóként keresett szakemberré vált. Az asszony felsőfokú tanulmányokat végzett. Mindketten a falu és a kisebbségi önkormányzat megbecsült tagjai.

12:43

Ez a miénk!!! Oké? – a hátrányos helyzet

Az Első Magyar--Dán Termelőiskola Alapítvány és a hozzá kapcsolódó szakiskola kísérleti képzésében a célcsoportot a 16--36. év közötti hátrányos helyzetű, alulképzett, beilleszkedési zavarokkal küzdő munkanélküli fiatalok alkotják. A komplex program ötvözi a képzést, a foglalkoztatást és a személyiség fejlesztését, erősíti a munkaerőpiaci kompetenciákat.

12:28

Az életre készítünk fel – a hátrányos helyzet

A film lisszaboni szakképző iskolák programjait mutatja be, a szakképzés hatékonyságát és a tanulók motiváltságát növelő módszerek szempontjából. A jó gyakorlatok tapasztalatait egy üzleti szakképző intézetben és egy pszichoszociális szakképző iskolában gyűjtötték össze, ahol a diákok a 3 éves képzés során a szakma mellett érettségi vizsgát szereznek.

11:48

Drámapróba a Waldorfban – epocha ritmikus rész

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

8:43

Kézimunka és kézművesség a Waldorfban

A film a Waldorf-iskolák tanóra keretén belüli kézimunka foglalkozását mutatja be. Az iskola egyik tanára beszél a kézimunka-oktatás szemléleti hátteréről, gyakorlatáról és felépítéséről az egyes osztályfokokon. Megismerjük, hogyan fejlesztik ezek a tevékenységek az egész embert, az egész személyiséget. Bepillanthatunk az 1. és a 7. osztályos kézimunka foglalkozásba és az ötödikesek fafaragásórájába.

24:17

A Waldorf-iskoláról általában

A film egy interjú anyagát tartalmazza a Hámori Waldorf Iskola egyik tanárával, akit a Waldorf-iskolák szemléletéről, filozófiai hátteréről, speciális gyakorlatáról, a különleges tanári feladatokról kérdeztünk. Az interjúból megtudhatjuk, miért és hogyan válik valaki Waldorf-tanárrá, mi a különbség egy „hagyományos” és egy Waldorf-iskola között, hogy érzik ott magukat a diákok, tanárok. Az interjút órarészletek illusztrálják.

5:35

Testmozgás a Waldorfban

A film a Waldorf-iskola testnevelés-felfogását és gyakorlatát mutatja be. A bejátszásokon elsősorban a Waldorf speciális mozgásformáit, a Bothmer gimnasztikát és az euritmiát láthatjuk, de bepillanthatunk a gyerekek spontán mozgásos aktivitásába is. Az interjúból a Bothmer gimnasztika eredete, filozófiája és gyakorlata mellett megismerjük, hogyan támogatják a „hagyományos” és a versenysportok gyakorlását.

9:50

Lakodalomban – étteremben

A matematikaórán gyakorlatorientált feladatmegoldást láthatunk. A hétvége közeledtével az osztály először egy „lakodalomba megy”. Gondoskodniuk kell arról, hogy minden étel időben az asztalra kerüljön. A második feladatban a család ebédelni megy egy étterembe. Ezzel kapcsolatban kapnak a diákok számolási feladatokat. Pármunkában dolgoznak, majd a végén összesítik az eredményeket.

41:56

A kőolaj és a gyér legelők földje

Az óra témája: Délnyugat-Ázsia tájai, energiahordozók, a vallás, Mezopotámia: turisztikai ismertető az országról. Öt csoportban folyik a munka. A csoportok nevüknek megfelelő feladatokat kapnak, melyet 15 perc alatt kell elvégezniük. A csoportok megválasztják a felelősöket (idő-, téma-, magatartás-, szóvivő), és dolgozni kezdenek.

19:07

Nem csodákat várunk – a hátrányos helyzet

A film a Jászapáti városában található, százéves múltra visszatekintő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium képzési gyakorlatát mutatja be. Az iskola a Második esély- és a Szakképzési Fejlesztési Programba való bekapcsolódással teremt színes lehetőségeket diákjai számára.

53:32

Nem lehet abbahagyni - Portréfilm Leiner Károly tanító és gyógypedagógusról

Leiner Károly (aki Zöldbéka tanár úr néven is ismert) SNI-s tanítványai közül, szemben az országos statisztikával, szinte mindenki elvégzi a középiskolát. A film azokat a módszereket mutatja be, amelyekkel ez a siker megvalósulhatott, és egyben egy pedagógus szakmai hitvallásával ismertet meg.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

47:36

Ünneptől-ünnepig

A videofelvétel a sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde Szivárvány csoportjában készült.
A csoport óvodapedagógusai a Waldorf-pedagógia elveit követve a gyermekek természetes vallásosságára alapozva élik mindennapjaikat.
Az „Ünneptől-ünnepig” elnevezésű délelőtt – az egyéb játéktevékenységek mellett- a Mennybemenetel-ünnep eseményeit tárja elénk. Ezen a jeles napon a gyermekek az újra nyiladozó természet varázsát élhetik át. Az emberi lélek – mint a virág a napsugár hatására - kitárulkozik, hogy részesüljön a tavaszi varázslat befogadásának élményében.

36:35

Színekkel kifejezett térhatás

A film a színelméleti ismereteknek a gyakorlatban történő rögzítését célozta meg. Az illúzióteremtés lehetőségeihez kapcsolódóan komplex feladaton keresztül lelünk rá a tárgyak relatív nagyságának vizsgálatára. Arra tesznek kísérletet, hogy a fotótechnikával megvalósított, a tárgyak valós nagyságfogalmát megzavaró alkotások miképpen képesek visszafordulni eredeti állapotukba a színek által.

43:04

Az aerobik oktatása az általános iskolában

A film egy aerobikedzés vázát építi fel a bemelegítéstől a tartásjavító és erősítő gyakorlatokon keresztül az elemek oktatásáig, valamint a versenygyakorlatokig. Tippeket ad a tartásjavításhoz, hogy a tanulók feszesen tudják végrehajtani a gyakorlatokat. Miközben a képen az edzésmunkát láthatjuk, az oktató hangalámondással kommentálja, értelmezi a látottakat.

2:44

Rávezető gyakorlat lapos vetődésre

A kapus helyzete a csapaton belül különleges, ami abból is fakad, hogy a szabályok miatt eleve megkülönböztetett a helyzete. A mezőnyjátékosoktól lényegesen eltérő technikai és taktikai elemek alkalmazásával végső lehetőségként áll a labda útjában a gól megakadályozására. Az itt bemutatott rávezető gyakorlatokkal az egy kilépéses és a szökkenő lépéses lapos vetődés technikáját lehet kialakítani, illetve gyakoroltatni.