11:34

Táncos aerobik

A film egy táncos aerobikóra-részletet mutat be. A táncos aerobik olyan jó hangulatú, élvezetes mozgásforma, melynek célja az alap állóképesség és a koordinációs képesség fejlesztése.

9:27

A labdarúgás technikai elemei – fordulások, irányváltások

A technikai képzés nélkülözhetetlen eleme, hogy a gyermekek labdavezetés közben is végre tudjanak hajtani irányváltoztatásokat. A filmen látható gyakorlatok ennek tanítására vezetnek rá. Az oktatás során a legfontosabb szempont: egy adott időn belül maximális érintésszám elérése gyakorlás közben.

11:40

Hallás utáni daltanítás globális módszerrel

A filmen egy mikrotanítást látunk, melynek során a hallgató feladata hallás utáni daltanítás globális módszerrel. A tanítandó dal magyar, népi, születésnapi köszöntő. A tanárjelölt ráhangolja a tanulókat a dal megtanulására, majd szöveggel, kifejezően bemutatja, és globálisan, részekre bontás nélkül megtanítja a tanulóknak.

11:06

Nagylabdás aerobik – órarészlet

A film egy nagylabdás aerobikóra-részletet mutat be. Beletekintve ízelítőt kaphatunk a nagylabda-gyakorlatokba. A filmrészleten aerob állóképesség fejlesztése történik egyszerű koreográfia betanításával és ismétlésével. A film a törzsizmok erősítésére szolgál példagyakorlatokkal.

8:03

Bemelegítés fitnesz aerobikórán

A film egy aerobikóra bemelegítéséhez ad segítséget. A bemelegítő rész időtartama általában 10-12 perc, amiben low-impact és statikus nyújtó gyakorlatokat végeztetünk felváltva. Egy ilyen aerobik jellegű bemelegítés látható a videón, low-impact és statikus nyújtó gyakorlatok váltakozásával.

9:30

Pilates gyakorlatok

A film pilates gyakorlatokat mutat be, melyek a gerinc tartóizmai, illetve a helyes testtartásért felelős izomcsoportok erősítésére és nyújtására szolgálnak. Ezeknek a gyakorlatoknak, egészséges fejlődésük érdekében, az iskolás korosztály testnevelésében is helyet kellene kapniuk.

5:48

A labdarúgás technikai elemei – megtévesztő mozgások, cselek

Habár a technikai képzés részét képezi a labdás megtévesztő mozgások, cselek oktatása, mára ezek a gyakorlatok kifejezetten a párharcok előkészítésére szolgálnak.

8:03

Nyitott napközi – A pedagógusok szakmai kompetenciái

A filmben, a budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola általános bemutatása után egy napközis nevelő portréját ismerhetjük meg. Az ő személyén keresztül nyerünk betekintést a napközis foglalkozások irányításához szükséges kompetenciákba, szakmai készségekbe. A nyitott napközi a gyermekek személyes szabadságára, időbeosztására tekintettel a gyerekekkel együtt alkotja meg szabályait.

4:37

Fejlesztő pedagógia – A pedagógusok szakmai kompetenciái

A filmben egy 10 osztályos, 84%-ban roma tanulók által látogatott oktatási intézmény egyik fejlesztő pedagógusa beszél a fejlesztési terv jelentőségéről, a gyermekek fejlesztésének folyamatáról: a körülményekről, a módszerekről, az eredményekről és lehetőségekről. A filmen a gyakorlatban is megfigyelhetjük a pedagógus munkáját.

13:07

Természetes tanulás (Hollandia) – Hátrányos helyzet

A film a hollandiai Winschoten város jól felszerelt szakiskolájának kísérleti programját mutatja be. A hátrányos helyzetű, gyenge tanulmányi eredményű, alulmotivált tanulók számára a gyakorlatias munkán alapuló és a diákok érdeklődésére építő terrmészetes tanulás módszerét alkalmazzák az oktatásban.

53:32

Nem lehet abbahagyni - Portréfilm Leiner Károly tanító és gyógypedagógusról

Leiner Károly (aki Zöldbéka tanár úr néven is ismert) SNI-s tanítványai közül, szemben az országos statisztikával, szinte mindenki elvégzi a középiskolát. A film azokat a módszereket mutatja be, amelyekkel ez a siker megvalósulhatott, és egyben egy pedagógus szakmai hitvallásával ismertet meg.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

47:36

Ünneptől-ünnepig

A videofelvétel a sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde Szivárvány csoportjában készült.
A csoport óvodapedagógusai a Waldorf-pedagógia elveit követve a gyermekek természetes vallásosságára alapozva élik mindennapjaikat.
Az „Ünneptől-ünnepig” elnevezésű délelőtt – az egyéb játéktevékenységek mellett- a Mennybemenetel-ünnep eseményeit tárja elénk. Ezen a jeles napon a gyermekek az újra nyiladozó természet varázsát élhetik át. Az emberi lélek – mint a virág a napsugár hatására - kitárulkozik, hogy részesüljön a tavaszi varázslat befogadásának élményében.

36:35

Színekkel kifejezett térhatás

A film a színelméleti ismereteknek a gyakorlatban történő rögzítését célozta meg. Az illúzióteremtés lehetőségeihez kapcsolódóan komplex feladaton keresztül lelünk rá a tárgyak relatív nagyságának vizsgálatára. Arra tesznek kísérletet, hogy a fotótechnikával megvalósított, a tárgyak valós nagyságfogalmát megzavaró alkotások miképpen képesek visszafordulni eredeti állapotukba a színek által.

43:04

Az aerobik oktatása az általános iskolában

A film egy aerobikedzés vázát építi fel a bemelegítéstől a tartásjavító és erősítő gyakorlatokon keresztül az elemek oktatásáig, valamint a versenygyakorlatokig. Tippeket ad a tartásjavításhoz, hogy a tanulók feszesen tudják végrehajtani a gyakorlatokat. Miközben a képen az edzésmunkát láthatjuk, az oktató hangalámondással kommentálja, értelmezi a látottakat.

2:44

Rávezető gyakorlat lapos vetődésre

A kapus helyzete a csapaton belül különleges, ami abból is fakad, hogy a szabályok miatt eleve megkülönböztetett a helyzete. A mezőnyjátékosoktól lényegesen eltérő technikai és taktikai elemek alkalmazásával végső lehetőségként áll a labda útjában a gól megakadályozására. Az itt bemutatott rávezető gyakorlatokkal az egy kilépéses és a szökkenő lépéses lapos vetődés technikáját lehet kialakítani, illetve gyakoroltatni.