10:06

A romantika kora – Kölcsey költészete

A tanórán a tanulók csoportmunkában dolgozzák fel az SDT-ből összeállított feladatok használatával a romantika korát, zenéjét és festészetét, Kölcsey Ferenc életrajzát és a Himnusz műfaji sajátosságait. A csoportok a feladatok megbeszélése után ellenőrző tesztet oldanak meg szavazórendszer segítségével.

12:01

Többes erőhatás – fizika

A tanórán a tanulók az eredő erő fogalmával ismerkednek meg játékos formában. A feldolgozáshoz egyéni és csoportos munka közben interaktív táblát használnak. A feldolgozás alapját a különböző forrásból származó (SDT, Realika) interaktív feladatok és interaktív animációk képezik. Az óra végén a tanultakat szavazórendszerrel végzett ellenőrzés keretében mélyítik el a tanulók.

11:18

A negatív szám fogalma – matematika

A tanulók frontálisan dolgozzák fel a negatív szám fogalmát egy fizikai kísérletet szimuláló, interaktív animáció segítségével. A továbbiakban egy földrajzi példán keresztül önálló munkával erősítik a fogalmat. Az óra további részében a tanulók gondolkodtató feladatokat oldanak meg az interaktív táblán. A film jó példa az interaktív, paraméterezhető animációk hasznosságára és a gondolkodás fejlesztésére.

1:33

A labdarúgás technikai elemei – 3:1 elleni pozíciós játék

A film a teljesség igénye nélkül azt mutatja be, hogyan lehet az általános iskolát éppen elkezdő tanulókkal a labdarúgás alapjait elsajátíttatni. Ez a részlet a 3:1 elleni kisjáték oktatásának bemutatására szolgál.

4:23

A labdarúgás technikai elemei – párharcok két kiskapura

A film az általános iskolás tanulók labdarúgó oktatásához szolgál gyakorlatokkal. Ebben a részletben első osztályosok mutatják be a párharcokat két kiskapura.

16:48

Hangjegy utáni daltanítás

A hallgató feladata a mikrotanításon: hangjegy utáni daltanítás. Ennek az ének-zene órának advent idejében, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó In dulci jubilo című dal megtanítása a fő célja. A hangulati, a ritmikai és a dallami előkészítés után a tanulók relatív szolmizáció használatával, tanári irányítással sajátítják el a dalt, melyben magyar és latin szövegekkel felváltva énekelnek.

1:59

A labdarúgás oktatása – labdás koordináció háromszög alakzatban

A megadott irányba történő átadások, átvételek elsajátítását szolgálja a videón látható labdás koordináció. Ezeket az alakzatokat tetszés szerint változtathatjuk, rombusz, négyzet, ipszilon formára. A film a háromszög alakban végrehajtott labdás koordináció oktatását mutatja be.

2:11

A labdarúgás technikai elemei – 3 : 1 ellen, üres területbe mozgással

A 3 : 1 elleni játék az egyszerűbb taktikai megoldások közé tartozik, már általános iskola alsó tagozatában is hatékonyan oktatható. Ez a gyakorlat a játékosok labda nélküli mozgásának elsajátítását segíti elő.

18:05

Daltanítás hallás után analizáló-szintetizáló módszerrel

A hallgató feladata a mikrotanításon: hallás utáni daltanítás analizáló-szintetizáló módszerrel. A tanítandó dal spanyol, Te barna lányka… kezdettel. A tanárjelölt európai népek dalainak ismétlésével ráhangolja a tanulókat a dal megtanulására, majd a dalt szöveggel, kifejezően bemutatja, és részekre bontva megtanítja a tanulóknak. A hallgató szemléltetésképpen PowerPoint prezentációt is készített.

7:41

A labdarúgás technikai elemei – koordinációs gyakorlatok

A labdarúgás technikai elemeinek oktatását bemutató sorozatban ezúttal a mozgáskoordináció fejlesztésére mutatunk be gyakorlatokat, szem előtt tartva, hogy a mozgáskoordináció fejlesztése nélkülözhetetlen a labdarúgás oktatásában.

53:32

Nem lehet abbahagyni - Portréfilm Leiner Károly tanító és gyógypedagógusról

Leiner Károly (aki Zöldbéka tanár úr néven is ismert) SNI-s tanítványai közül, szemben az országos statisztikával, szinte mindenki elvégzi a középiskolát. A film azokat a módszereket mutatja be, amelyekkel ez a siker megvalósulhatott, és egyben egy pedagógus szakmai hitvallásával ismertet meg.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

47:36

Ünneptől-ünnepig

A videofelvétel a sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde Szivárvány csoportjában készült.
A csoport óvodapedagógusai a Waldorf-pedagógia elveit követve a gyermekek természetes vallásosságára alapozva élik mindennapjaikat.
Az „Ünneptől-ünnepig” elnevezésű délelőtt – az egyéb játéktevékenységek mellett- a Mennybemenetel-ünnep eseményeit tárja elénk. Ezen a jeles napon a gyermekek az újra nyiladozó természet varázsát élhetik át. Az emberi lélek – mint a virág a napsugár hatására - kitárulkozik, hogy részesüljön a tavaszi varázslat befogadásának élményében.

36:35

Színekkel kifejezett térhatás

A film a színelméleti ismereteknek a gyakorlatban történő rögzítését célozta meg. Az illúzióteremtés lehetőségeihez kapcsolódóan komplex feladaton keresztül lelünk rá a tárgyak relatív nagyságának vizsgálatára. Arra tesznek kísérletet, hogy a fotótechnikával megvalósított, a tárgyak valós nagyságfogalmát megzavaró alkotások miképpen képesek visszafordulni eredeti állapotukba a színek által.

43:04

Az aerobik oktatása az általános iskolában

A film egy aerobikedzés vázát építi fel a bemelegítéstől a tartásjavító és erősítő gyakorlatokon keresztül az elemek oktatásáig, valamint a versenygyakorlatokig. Tippeket ad a tartásjavításhoz, hogy a tanulók feszesen tudják végrehajtani a gyakorlatokat. Miközben a képen az edzésmunkát láthatjuk, az oktató hangalámondással kommentálja, értelmezi a látottakat.

2:44

Rávezető gyakorlat lapos vetődésre

A kapus helyzete a csapaton belül különleges, ami abból is fakad, hogy a szabályok miatt eleve megkülönböztetett a helyzete. A mezőnyjátékosoktól lényegesen eltérő technikai és taktikai elemek alkalmazásával végső lehetőségként áll a labda útjában a gól megakadályozására. Az itt bemutatott rávezető gyakorlatokkal az egy kilépéses és a szökkenő lépéses lapos vetődés technikáját lehet kialakítani, illetve gyakoroltatni.