10:57

Rendhagyó történelemóra Classmate PC használatával

A film sokrétűen mutatja be a digitális tábla használatát. A gyerekek először vaktérképen jelölik be az első és a második pun háborúval kapcsolatos helyszíneket, elmondva, milyen esemény kapcsolódik hozzájuk. Interaktív animáció segítségével elemzik a cannae-i csatát, majd CMPC-n keresztül megadott weboldalak elemzésével tanulják meg, kik voltak és milyen fegyverrel harcoltak a gladiátorok.

20:48

Törtek – matematika

A rendhagyó matematikaórán a törtek fogalmának gyakorlását láthatjuk, az interaktív tábla használatával remekül aktivizálva és gondolkodtatva a gyerekeket. Egy kis biológiai érdekességet is sikerül az órába becsempészni, fejlesztve a gyerekek megfigyelőképességét. Érdekes lehet megvitatni a kérdést, ide való-e a példa, amely nem kapcsolódik szervesen a tananyaghoz.

2:00

Rendhagyó történelemóra. Szövegfeldolgozás

Az órarészlet a Classmate PC egyik lehetséges felhasználását mutatja be az ötödik osztályban történelemórán. A gyerekek a tanár által mindenkinek elküldött olvasmányt olvassák el saját személyes a PC-jükön. A tanár apró instrukciókkal biztatja őket, és eközben arra is jut ideje, hogy előkészítse a következő feladatot az interaktív táblán.

14:27

Anyagforgalom a membránon keresztül – biológia

A tanulók játékos formában ismerkednek meg a biológiai transzportfolyamatokkal. A sejten belüli folyamatok megértéséhez interaktív animációkat használnak egyéni és csoportos munkában. A feldolgozás alapjául különböző forrásból származó (SDT, Realika) interaktív feladatok és interaktív animációk szolgálnak. Az óra végén a tanultakat szavazórendszerrel végzett ellenőrzés keretében mélyítik el.

6:55

Nagy földrajzi felfedezések

A film egy történelemóra részleteit mutatja be, ahol a kompetencia alapú oktatás alapelveit alkalmazva, a tanár összekapcsolja a történelmet a földrajz, a biológia és a gazdaságtan összefüggéseivel. A tanári magyarázatot és a vázlatkészítést, illetve az összefüggések feltárását az SDT ide vonatkozó anyagainak a segítségével végzik el.

8:30

Kémiaóra – ismétlés szavazórendszerrel

A film egy kémiaóra részletét mutatja be, ahol először az előző órai anyag frontális ismétlését látjuk, majd interaktív táblára kivetített tesztkérdésekre válaszolnak a tanulók szavazórendszer segítségével. Jól megfigyelhető a szavazórendszer előnye, hiszen a tanárnő személy szerint tudja követni és korrigálni a kérdésekre adott válaszokat.

21:40

A helyzeti energia – fizika

A tananyag feldolgozását számítógéppel segített módszerekkel, egyénileg és csoportmunkában végzik a diákok, illetve az ellenőrzéshez is a számítógépet és az internetet használják. Jól megfigyelhető az interneten lévő anyagok és példák változatossága, a tanári tájékozottság és a kompetencia fontossága. Hiányoznak viszont az óráról a hagyományos fizikai kísérletezésre alkalmas eszközök.

23:06

Megújuló energiaforrások

A tanórán a tanulók számítógéppel segített kooperatív csoportmunka keretében ismerkednek meg a megújuló energiaforrások problémakörével. A tananyag feldolgozásához az SDT anyagait, illetve az internet egyéb forrásait (Google Docs, Google Earth) használják. A szavazóegység használatával lehetőség nyílik a motivációs és az ellenőrző feladatok elvégzésére.

13:55

Kémiai reakciók energiaváltozásai

A tanórán a tanulók a kémiai reakciók energiaváltozásainak problémakörével ismerkednek meg. A tananyag feldolgozását számítógéppel segített módszerekkel, csoportmunkában végzik, ötvözve a hagyományos kémiai kísérletek elvégzésével. Az órarészlet jól mutatja, hogy a hagyományos kémiaórákat hogyan lehet korszerű IKT- eszközökkel kiegészítve a mai kor színvonalán megszervezni.

8:45

Nemzeti parkok hazánkban

A tanórán a tanulók a magyarországi nemzeti parkokat ismerhetik meg tájegységekhez és domborzati formákhoz kötődően a környezetvédelem, a tájvédelem fontosságának kiemelésével. Az órára nagyon változatos feladatmegoldási és tevékenységi sor jellemző. Vegyesen használják a számítógépet, a videót, az interaktív táblát és a füzetet, sok önálló megfigyeléssel és gondolkodtató feladatokkal.

5:31

Labdafogások, helyezkedő mozgások a kapuban

A videóban alapvetően a futballban használatos kapustechnikákról és -gyakorlatokról lesz szó, de ezek egy része a kézilabdakapus kiválasztása és képzése során is felhasználható. Négy olyan gyakorlat látható a felvételen, amellyel a különböző labdafogásokat lehet gyakorolni összekötve helyezkedő mozgásokkal, illetve az adott labdafogáshoz megfelelő testhelyzet felvételével.

8:11

A Dunántúli-dombság a Mecsekkel

A videofelvétel a budapesti Rogers Általános Iskolában készült. A negyedikes osztály A Dunántúli-dombság a Mecsekkel című témát dolgozza fel. Az osztálytermi felvételen jól megfigyelhető a kooperatív technikákra épülő tanulásszervezés. Az osztályban tanul egy autista kisfiú, akit külön segítő támogat, de amikor lehetőség van rá, együtt dolgozik a társaival.

3:47

Rendhagyó történelemóra filmbejátszással

Az órarészletben a gyerekek videót elemeznek előre megadott szempontok alapján. A videórészlet előre megvágható a számítógép segítségével, és egyszerűbben bejátszható, mint egy hagyományos videólejátszás esetén. Fontos, hogy a gyerekek kapjanak megfigyelési szempontokat, melyek alapján a megbeszélés zajlik.