8:11

A Dunántúli-dombság a Mecsekkel

A videofelvétel a budapesti Rogers Általános Iskolában készült. A negyedikes osztály A Dunántúli-dombság a Mecsekkel című témát dolgozza fel. Az osztálytermi felvételen jól megfigyelhető a kooperatív technikákra épülő tanulásszervezés. Az osztályban tanul egy autista kisfiú, akit külön segítő támogat, de amikor lehetőség van rá, együtt dolgozik a társaival.

5:23

Pszichoszociális Szakképző Iskola (Portugália) – Hátrányos helyzet

A film a lisszaboni Pszichoszociális Szakképző Iskola szakképző programját mutatja be. Az iskola diákjai olyan, a hagyományos iskolarendszerből kihullott, veszélyeztetett tanulók, akik segítség és beavatkozás nélkül könnyen a társadalom perifériájára kerülnének. Az intézményben a helyi szociális programok számára képeznek középfokú végzettségű szakembereket.

36:19

A Klimt-projekt

A projekt az egyetemes és a magyar művészet egyik legjelentősebb irányzata, a szecesszió interdiszciplináris feltárását célozta meg. A Klimt-projekt (7 x 90 perc) 5. hete a Szépművészeti Múzeum Bécsi szecesszió című kiállításának közös megtekintése során szerzett ismeretekre, élményekre alapozva igyekezett az esztétikai értékek felismerésében helyes irányt adni és alkotásra ösztönözni.

33:11

A barlangtól a felhőkarcolóig

Az óra előzetesen kiadott csoportmunka alapján mutatja be az építkezés fejlődését a barlangtól a felhőkarcolóig. A gyerekek előzetes felkészülés alapján bemutatják egy-egy kor építkezési szokásait. Miután valamennyivel megismerkedtek, következik a tényleges „építkezés”, ahol modellezik a különböző építési módokat.

10:56

Gondolat-, fogalom- és vitatérkép történelemórán

A diákok a spanyol örökösödési háború diplomáciatörténetét dolgozzák fel. Az otthoni felkészülésre kiadott forrásokból dolgoznak, csoportmunkában állítják össze egy-egy ország érdekviszonyait, hogy ebből közösen hozzák létre a folyamat egészét leíró gondolattérképet. A diákok munkáját páronként egy-egy laptop segíti, az összegezést pedig a kivetítőn is látható laptop segítségével prezentálják.

3:47

Rendhagyó történelemóra filmbejátszással

Az órarészletben a gyerekek videót elemeznek előre megadott szempontok alapján. A videórészlet előre megvágható a számítógép segítségével, és egyszerűbben bejátszható, mint egy hagyományos videólejátszás esetén. Fontos, hogy a gyerekek kapjanak megfigyelési szempontokat, melyek alapján a megbeszélés zajlik.

12:51

Four families – angol

A család témáját feldolgozó angolórán az osztály frontális, csoportos és egyéni munkával dolgozik. Az órát a sokszínű módszerek mellett a különböző médiumok: a számítógép, a videó, az interaktív feladatok teszik színessé. A szavazórendszer segíti az aktivitást, és a jobb egyéni ellenőrzés lehetőségét nyújtja, támogatva a tanár munkáját a gyerekek hiányosságainak feltárásában.

20:56

A robotika alapjai – informatika

A rendhagyó óra témája a programozás. A tanulók robotokat vezérelve sajátítják el a gyakorlatban a programozási ismereteket. Differenciált csoportmunkában dolgoznak: a három főből egy diák a programozásért, egy az építésért, egy pedig a tesztelésért felelős. Játékosan és gondolkodtatóan ismerjük meg a programozási parancsokat és elemeket, a robotok működésén keresztül azonnali visszacsatolást kapva.

2:50

Rendhagyó történelemóra interaktív tábla használatával

A gyerekek frontális osztálymunka keretében dolgozzák fel a Római Birodalom kialakulását és a római-pun konfliktus kezdeteit. Segítségül interaktív táblára kivetített térképet használnak. A tanár kombinálja az interaktív animációt a táblai rajzzal, így téve a diákok számára szemléletessé az ismereteket.

7:54

Testrészek – angol

A tanóra a testrészekkel kapcsolatos angol nyelvi ismereteket dolgozza fel, az SDT-ben található tananyagelemeket építve a feldolgozásba. Az osztály frontális, csoportos és egyéni munkamódszerrel dolgozik. Az órán elsősorban új szavak tanulására, illetve régebben tanult szavak ismétlésére fektetnek hangsúlyt.

22:26

Finommotoros mozgás

A film a finommotoros koordináció fejlődését mutatja be újszülöttkortól kezdve óvodáskorig. A szem-kéz koordináció feltételeiről, az ahhoz szükséges készségekről kapunk információkat, és az egyes fejlődési állomások jellegzetességeit is megismerheti a néző. A film szakmai ismeretanyag-tartalma jelentős, ugyanakkor mégis élvezetes.

4:52

Ügyességfejlesztő, ráhangoló gyakorlatok

A motoros képességek mellett egy jó kapust jellemez a jó koncentrálókészség, a nyugalom és a kiegyensúlyozottság, de lényeges a térlátás, a jó tempóérzék és az anticipációs készség is. A bemutatott játékos gyakorlatok amellett, hogy bemelegítésre szolgálnak, fejlesztik a mozgásérzékelést, a helyzetfelismerő és a helyzetmegoldó képességet, a periférikus látást, a ritmusérzéket, a gyorsasági koordinációt és a labdaérzéket is.

58:18

A (j)égen járunk

A film a tereskei általános iskola életét mutatja be az oktatási integráció kérdéséhez kapcsolódóan. Ebbe az iskolába két település gyermekei járnak, 90%-uk cigány származású és hátrányos helyzetű. Az órarészletek megmutatják, hogy a felkészült tanárok munkája és a kiemelt figyelem milyen eredményekkel jár.

35:58

A röplabdázás oktatása az általános iskolában

Miért oktassuk a röplabdázást az általános iskolában? Miért a miniröplabdával kezdjük a tanítást? A filmen 5. osztályos tanulók bemutatják a 4-4 elleni röplabdajátékot, amely a 6-6 elleni röplabdázás minden technikai elemét tartalmazza. A testnevelési játékok sokaságát használjuk fel a technika csiszolásához, hiszen ezt a korosztályt leginkább a játékkal, illetve a játékos módszerekkel lehet elvarázsolni.

3:45

Az írásjelek helyesírása – ötletbörze

A tanár az óra bevezető részében ötletbörzét tart az írásjelek helyesírási kérdéseiről, így ismételve a már tanultakat, és ráhangolva az osztályt a témára. Minden felidézett gondolat a táblára kerül, grafikai rendező használatával, applikációval segítve a felidézést, és példával szóban illusztrálják is a szabályokat. A tanárjelölt nyugodt, átgondolt óravezetése, szép magyar beszéde példaértékű.