36:35

Színekkel kifejezett térhatás

A film a színelméleti ismereteknek a gyakorlatban történő rögzítését célozta meg. Az illúzióteremtés lehetőségeihez kapcsolódóan komplex feladaton keresztül lelünk rá a tárgyak relatív nagyságának vizsgálatára. Arra tesznek kísérletet, hogy a fotótechnikával megvalósított, a tárgyak valós nagyságfogalmát megzavaró alkotások miképpen képesek visszafordulni eredeti állapotukba a színek által.

43:04

Az aerobik oktatása az általános iskolában

A film egy aerobikedzés vázát építi fel a bemelegítéstől a tartásjavító és erősítő gyakorlatokon keresztül az elemek oktatásáig, valamint a versenygyakorlatokig. Tippeket ad a tartásjavításhoz, hogy a tanulók feszesen tudják végrehajtani a gyakorlatokat. Miközben a képen az edzésmunkát láthatjuk, az oktató hangalámondással kommentálja, értelmezi a látottakat.

35:58

A röplabdázás oktatása az általános iskolában

Miért oktassuk a röplabdázást az általános iskolában? Miért a miniröplabdával kezdjük a tanítást? A filmen 5. osztályos tanulók bemutatják a 4-4 elleni röplabdajátékot, amely a 6-6 elleni röplabdázás minden technikai elemét tartalmazza. A testnevelési játékok sokaságát használjuk fel a technika csiszolásához, hiszen ezt a korosztályt leginkább a játékkal, illetve a játékos módszerekkel lehet elvarázsolni.

2:44

Rávezető gyakorlat lapos vetődésre

A kapus helyzete a csapaton belül különleges, ami abból is fakad, hogy a szabályok miatt eleve megkülönböztetett a helyzete. A mezőnyjátékosoktól lényegesen eltérő technikai és taktikai elemek alkalmazásával végső lehetőségként áll a labda útjában a gól megakadályozására. Az itt bemutatott rávezető gyakorlatokkal az egy kilépéses és a szökkenő lépéses lapos vetődés technikáját lehet kialakítani, illetve gyakoroltatni.

5:31

Labdafogások, helyezkedő mozgások a kapuban

A videóban alapvetően a futballban használatos kapustechnikákról és -gyakorlatokról lesz szó, de ezek egy része a kézilabdakapus kiválasztása és képzése során is felhasználható. Négy olyan gyakorlat látható a felvételen, amellyel a különböző labdafogásokat lehet gyakorolni összekötve helyezkedő mozgásokkal, illetve az adott labdafogáshoz megfelelő testhelyzet felvételével.

7:09

Mérkőzésszituációs gyakorlatok

A kapuskiválasztás során előnnyel indulnak a magasabb termetű, hosszú végtagokkal rendelkező tanulók. Az ideális kapusjelölt motoros képességek tekintetében rendelkezik a kellő gyorsasággal, gyors erővel, kiváló reflexekkel és hajlékonysággal. Pszichésen a legfontosabb az ösztönös bátorság; aki fél a labdától, alapvetően nem alkalmas erre a posztra.

4:52

Ügyességfejlesztő, ráhangoló gyakorlatok

A motoros képességek mellett egy jó kapust jellemez a jó koncentrálókészség, a nyugalom és a kiegyensúlyozottság, de lényeges a térlátás, a jó tempóérzék és az anticipációs készség is. A bemutatott játékos gyakorlatok amellett, hogy bemelegítésre szolgálnak, fejlesztik a mozgásérzékelést, a helyzetfelismerő és a helyzetmegoldó képességet, a periférikus látást, a ritmusérzéket, a gyorsasági koordinációt és a labdaérzéket is.

9:12

Kíváncsi óra a Rogers-iskolában

A videofelvétel a budapesti Rogers Általános Iskolában készült. A „kíváncsi óra” olyan foglalkozást takar, melyen másodikosok azokkal a témákkal foglalkozhatnak, melyekre valóban kíváncsiak. Vannak, akik konkrét témát választanak, például az egyiptomi istenekkel vagy a lesőharcsával vagy éppen a drágakövekkel ismerkednek, többen pedig a meséiket írják.

20:16

Egy célt mindig el kell érni – hátrányos helyzet

A film egy fiatal, kétgyermekes roma családfő hitvallását mutatja be a tanulásról, iskoláról, munkáról és a családról. A 36 éves férfi életében a családon és a munkán kívül fontos szerepet tölt be a zene, amit autodidakta módon sajátított el. A zenekarával szerzett jövedelemmel egészíti ki a keresetét. A film a családon belüli mintakövetés, normativitás fontos dokumentuma.

20:44

Módszerek

Mérei Ferenc kísérletét mutatja be ez a magyar dokumentumfilm. Kurt Lewin elmélete alapján három vezetési stílussal dolgozott az óvónő, három gyermekcsoporttal. Megismerhetjük a tekintélyelvű, a demokratikus és a laissez faire vezetési stílusok hatásait a gyerekek teljesítményére és közérzetére.

12:21

Családrajz

A film 5--13 éves gyermekek családrajzain alapszik; a rajzfilmen a gyerekrajzok figurái kelnek életre, miközben kisgyermekek beszélnek családról alkotott felfogásukról, gondolataikról. Ez a rajzok fejlődéslélektani szempontú elemzése mellett lehetővé teszi a gyermekek gondolkodási jellegzetességeinek, családról alkotott képének megismerését is. A film jelentős művészi érték!

29:29

Piaget-kísérletek

A film a kognitív fejlődés szakaszainak gondolkodási jellegzetességeit mutatja be a klasszikus Piaget-féle kísérleti paradigmák segítségével különböző életkorokban. Az anyagmegmaradás fogalmának kialakulását és a kombinatorikai készségek fejlődését követhetjük nyomon a filmen.

8:38

Engedelmesség és tekintély

A filmrészletben Kepes András a világszerte ismert Philip Zimbardo szociálpszichológus professzorral beszélget. Megvitatják a híres Milgram-féle engedelmességi kísérletet, és részletek láthatók az eredeti kísérleti körülményekről is. Tekintélyszemély utasítására a kísérlet szerint az emberek nagy része képes lenne halálos nagyságú áramütést adni embertársának.

4:04

Aronson mozaikmódszere

A filmben Kepes András interjúja látható Elliot Aronsonnal, napjaink egyik legismertebb szociálpszichológusával. Aronson nevéhez fűződik az előítéletes viselkedés szociálpszichológiai kísérletekkel történő feltárása. Ebben a rövid filmrészletben a mozaikmódszer létrejöttének körülményeiről és a módszer lényegéről beszél.