24:35

Szól a száj

Ez az ismeretterjesztő rövidfilm a beszédfejlődés szakaszait, jellegzetességeit mutatja be. Egészen az újszülöttkortól kezdve a beszéden túl a kommunikáció fejlődését is megismerhetjük a kisgyermekkorig. Hátránya, hogy a példák angol nyelvűek, azonban a beszéd és kommunikáció fejlődésének általános jellegzetességei jól megismerhetőek a filmből.

22:26

Finommotoros mozgás

A film a finommotoros koordináció fejlődését mutatja be újszülöttkortól kezdve óvodáskorig. A szem-kéz koordináció feltételeiről, az ahhoz szükséges készségekről kapunk információkat, és az egyes fejlődési állomások jellegzetességeit is megismerheti a néző. A film szakmai ismeretanyag-tartalma jelentős, ugyanakkor mégis élvezetes.

24:44

Az első lépések

A film a nagymozgások fejlődését mutatja be. A születéskor meglévő reflexmozgásoktól elindulva részletesen nyomon követi a csecsemőkori és kisgyermekkori mozgásfejlődést, a forgás, az ülés, a kúszás, a mászás, az állás, a járás kialakulását több szemléletes példán keresztül.

29:29

Piaget-kísérletek

A film a kognitív fejlődés szakaszainak gondolkodási jellegzetességeit mutatja be a klasszikus Piaget-féle kísérleti paradigmák segítségével különböző életkorokban. Az anyagmegmaradás fogalmának kialakulását és a kombinatorikai készségek fejlődését követhetjük nyomon a filmen.

5:04

Thomas Gordon-portré

Az európai Gordon-iskolák vezetőinek V. szakmai találkozóját Magyarországon, Vasszécsényben rendezték meg. Ezen Thomas Gordon tréningeket tartott, és beszélgetéseket vezetett. A film a résztvevőkkel és Gordonnal beszélgetve mutatja be a módszer elemeit. Ebben a rövid részletben Thomas Gordont hallgatva ismerhetjük meg módszerének lényegét, alapelveit.

6:16

Színkópék

A film egy Magyarországon egyedülálló gyakorlatot mutat be: egy szegregált intézmény tanulásban akadályozott tanulóinak zenekaráról, a Színkópékról szól, amely sajnos azóta több ok miatt is megszűnt. A filmben megszólalnak az intézmény tanárai, ízelítőt kaphatunk a zenekar sajátos zenetanítási módszeréről, és bepillanthatunk egy koncertjükbe is.

14:07

Zimbardo börtönkísérlete

A filmrészletben Kepes András a szociálpszichológiai kísérleteiről világszerte ismert Philip Zimbardo professzorral beszélget. A konformitás jelenségét bemutató filmbejátszások után maga Zimbardo professzor ismerteti híres börtönkísérletének körülményeit, amiről eredeti felvételeket is láthatunk.

8:38

Engedelmesség és tekintély

A filmrészletben Kepes András a világszerte ismert Philip Zimbardo szociálpszichológus professzorral beszélget. Megvitatják a híres Milgram-féle engedelmességi kísérletet, és részletek láthatók az eredeti kísérleti körülményekről is. Tekintélyszemély utasítására a kísérlet szerint az emberek nagy része képes lenne halálos nagyságú áramütést adni embertársának.

4:04

Aronson mozaikmódszere

A filmben Kepes András interjúja látható Elliot Aronsonnal, napjaink egyik legismertebb szociálpszichológusával. Aronson nevéhez fűződik az előítéletes viselkedés szociálpszichológiai kísérletekkel történő feltárása. Ebben a rövid filmrészletben a mozaikmódszer létrejöttének körülményeiről és a módszer lényegéről beszél.

53:32

Nem lehet abbahagyni - Portréfilm Leiner Károly tanító és gyógypedagógusról

Leiner Károly (aki Zöldbéka tanár úr néven is ismert) SNI-s tanítványai közül, szemben az országos statisztikával, szinte mindenki elvégzi a középiskolát. A film azokat a módszereket mutatja be, amelyekkel ez a siker megvalósulhatott, és egyben egy pedagógus szakmai hitvallásával ismertet meg.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

47:36

Ünneptől-ünnepig

A videofelvétel a sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde Szivárvány csoportjában készült.
A csoport óvodapedagógusai a Waldorf-pedagógia elveit követve a gyermekek természetes vallásosságára alapozva élik mindennapjaikat.
Az „Ünneptől-ünnepig” elnevezésű délelőtt – az egyéb játéktevékenységek mellett- a Mennybemenetel-ünnep eseményeit tárja elénk. Ezen a jeles napon a gyermekek az újra nyiladozó természet varázsát élhetik át. Az emberi lélek – mint a virág a napsugár hatására - kitárulkozik, hogy részesüljön a tavaszi varázslat befogadásának élményében.

36:35

Színekkel kifejezett térhatás

A film a színelméleti ismereteknek a gyakorlatban történő rögzítését célozta meg. Az illúzióteremtés lehetőségeihez kapcsolódóan komplex feladaton keresztül lelünk rá a tárgyak relatív nagyságának vizsgálatára. Arra tesznek kísérletet, hogy a fotótechnikával megvalósított, a tárgyak valós nagyságfogalmát megzavaró alkotások miképpen képesek visszafordulni eredeti állapotukba a színek által.

43:04

Az aerobik oktatása az általános iskolában

A film egy aerobikedzés vázát építi fel a bemelegítéstől a tartásjavító és erősítő gyakorlatokon keresztül az elemek oktatásáig, valamint a versenygyakorlatokig. Tippeket ad a tartásjavításhoz, hogy a tanulók feszesen tudják végrehajtani a gyakorlatokat. Miközben a képen az edzésmunkát láthatjuk, az oktató hangalámondással kommentálja, értelmezi a látottakat.

2:44

Rávezető gyakorlat lapos vetődésre

A kapus helyzete a csapaton belül különleges, ami abból is fakad, hogy a szabályok miatt eleve megkülönböztetett a helyzete. A mezőnyjátékosoktól lényegesen eltérő technikai és taktikai elemek alkalmazásával végső lehetőségként áll a labda útjában a gól megakadályozására. Az itt bemutatott rávezető gyakorlatokkal az egy kilépéses és a szökkenő lépéses lapos vetődés technikáját lehet kialakítani, illetve gyakoroltatni.