0:00

Együtt lépünk középiskolába - együtt eredményesebb Somogy Megyei Önkörmányzat Duráczky EGYMI, Kaposvár Átmenet (általános iskola – középiskola)

Az intézmény jó gyakorlata befogadó környezetet biztosít a tanulásban akadályozott, SNI-s tanulók számára, egyben „átvezeti” a tanulókat a középiskolába. Ez a tevékenység tartalmazza a fogadó középiskola tanárainak módszertani felkészítését is.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Roma kulturális nevelés az óvodában Kalocsán - Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje, Kalocsa Esélyegyenlőség, hátránycsökkentés

A filmben bemutatott óvodában spontán szegregáció révén korábban csak cigány származású gyerekek jártak. A pedagógusok olyan módszert dolgoztak ki, minek révén ez a tendencia megváltozott és ma vegyes csoportokba járnak a gyerekek, kettős eredménnyel: a roma származásúak felvállalják hovatartozásukat, egyben elfogadóbbá váltak a társadalmi elvárásokkal szemben is.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Határon túli iskolai kapcsolatok beépítése az iskolai tevékenységbe - Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola, Hévízgyörk

A filmben bemutatott iskola programja a határon túli magyarsággal tartott kapcsolatában nem csak a nemzeti összetartozás erősítését célozza meg. A pedagógusok az említett cél mellé, integrált módon, tantárgyi feladatokat helyeztek el.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Tipegj velem – egységes-óvoda-bölcsőde - Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény, Romhány Átmenet (bölcsőde-óvoda)

Gyakran hallhatunk a különböző képzési szintek közötti átmenetet kísérő problémákról. A filmben bemutatott óvoda pedagógusai bölcsődés és óvodás korú gyermekeket együtt nevelnek.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

„Osztozó” – Beszélgető óra gimnazistáknak Patrona Hungaie Gimnázium, Budapest Mentálhigiéné, életvitel

A valós kommunikációs formák egyre inkább háttérbe szorulnak, helyettük közvetett formában, gyakran anonim módon folyik a kapcsolattartás, a véleménycsere. A filmben bemutatott gimnázium pedagógusai ún. „beszélő órát” vezettek be a helyi tantervükben, amelyen az önismeret, problémamegoldás, mások gondolatainak meghallgatása kap hangsúlyt.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Egyéni Átvezetési Terv - Az iskolából a munka világába való bejutás támogatására - Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Fejlesztő értékelés

Az intézmény programjában arra keresi a választ, hogy hogy lehet a szakképzést minél hatékonyabbá tenni úgy, hogy a végzett diákok el tudjanak helyezkedni, munkát tudjanak vállalni. A program legfőbb célja a sajátos nevelési igényű fiatalok nyílt munkaerőpiacra juttatása.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével - Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, Kiskunhalas Tanulás tanítása

A tudástérkép (gondolati térkép) nem ismeretlen az iskolai munkában, hiszen egy táblai vázlat is tekinthető ennek. Viszont a filmben szereplő iskola a tudástérképek alkalmazásához mást is mellérendelt, minek révén a tudástérkép egy komplex pedagógiai gondolkodásmód lényegi, tárgyiasult formája, amelyet a diákok alkotnak meg.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft..

0:00

Szeretetszolgálat - Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálatot törvény írja elő a középiskolás diákok számára. A filmben bemutatott gimnázium tanárait, diákjait ebben a munkában alapvetően nem a törvénytisztelet motiválja.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft..

0:00

Tekergő program iskolaotthonos osztályban - Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Múzeumpedagógia

A program az iskolán belüli és kívüli képzés összekötésére mutat be hiteles példákat. Bemutatja tovább a módszerben rejlő tantárgyi integrációs lehetőségeket, változatos munkaformákkal kiegészítve.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Szervezetfejlesztési technikák, eszközök integráló intézmények számára - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Intézményei, Kiskörös Szervezeti kultúra

A szervezetfejlesztési technikák célja, hogy olyan módszereket dolgozzon ki, amelyek segítséget jelentenek a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásához.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft..

7:09

Mérkőzésszituációs gyakorlatok

A kapuskiválasztás során előnnyel indulnak a magasabb termetű, hosszú végtagokkal rendelkező tanulók. Az ideális kapusjelölt motoros képességek tekintetében rendelkezik a kellő gyorsasággal, gyors erővel, kiváló reflexekkel és hajlékonysággal. Pszichésen a legfontosabb az ösztönös bátorság; aki fél a labdától, alapvetően nem alkalmas erre a posztra.

9:12

Kíváncsi óra a Rogers-iskolában

A videofelvétel a budapesti Rogers Általános Iskolában készült. A „kíváncsi óra” olyan foglalkozást takar, melyen másodikosok azokkal a témákkal foglalkozhatnak, melyekre valóban kíváncsiak. Vannak, akik konkrét témát választanak, például az egyiptomi istenekkel vagy a lesőharcsával vagy éppen a drágakövekkel ismerkednek, többen pedig a meséiket írják.

20:16

Egy célt mindig el kell érni – hátrányos helyzet

A film egy fiatal, kétgyermekes roma családfő hitvallását mutatja be a tanulásról, iskoláról, munkáról és a családról. A 36 éves férfi életében a családon és a munkán kívül fontos szerepet tölt be a zene, amit autodidakta módon sajátított el. A zenekarával szerzett jövedelemmel egészíti ki a keresetét. A film a családon belüli mintakövetés, normativitás fontos dokumentuma.

20:48

Törtek – matematika

A rendhagyó matematikaórán a törtek fogalmának gyakorlását láthatjuk, az interaktív tábla használatával remekül aktivizálva és gondolkodtatva a gyerekeket. Egy kis biológiai érdekességet is sikerül az órába becsempészni, fejlesztve a gyerekek megfigyelőképességét. Érdekes lehet megvitatni a kérdést, ide való-e a példa, amely nem kapcsolódik szervesen a tananyaghoz.

2:11

A labdarúgás technikai elemei – 3 : 1 ellen, üres területbe mozgással

A 3 : 1 elleni játék az egyszerűbb taktikai megoldások közé tartozik, már általános iskola alsó tagozatában is hatékonyan oktatható. Ez a gyakorlat a játékosok labda nélküli mozgásának elsajátítását segíti elő.