49:53

A nagy gondolat

Budapesten a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulói létszáma régebben rohamosan csökkent, mert a hátrányos helyzetű gyerekek miatt, aki tehette, más iskolába íratta be a gyermekét. Jött egy "nagy gondolat", amelyet tettek is követtek, és mára ez a jelenség megszűnt. Az iskola egyike a kedvelt fővárosi intézményeknek, pedig a hátrányos helyzetű gyerekek ma is oda járnak.

0:00

Média első kézből - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Médiatudatosság

A bemutatott iskola jó gyakorlata fakultációs formában a média értésére, alkalmazására helyezi a hangsúlyt. A képzés gyakorlatorientált, külső szakember bevonásával járul hozzá, hogy a diákok reális képet kapjanak a médiában dolgozóktól elvárt felkészültségről, ily módon is hozzá járulva pályaorientációjukhoz

0:00

Mérés-mintaadó intézmény - Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység, Tiszavasvári Fejlesztő értékelés

A szülők többféle elvárást támasztanak a iskolával szemben. Nehéz a mindenki által elfogadható mérés-értékelés. A filmben bemutatott iskola a statisztikai módszereket állítják ennek szolgálatába jó gyakorlatukban.

0:00

A gondolattérképek alkalmazása az alsós magyartanításban - Széchenyi Körúti Általános Iskola és AM, Szolnok Tanulás tanítása

A gondolattérkép készítés, mint módszer minden tantárgynál alkalmazható. Célja a gyerekek bevonása a tanulási folyamatba. Erre mutat egy jó gyakorlatot a film.

0:00

Innovációs csomag a hatékony együttműködésért, az iskolai agresszió visszaszorításáért - KKÁMK Általános Iskola Győrszemere Iskolai erőszak

A film a Dalton-terv módszert mutatja be, melyben a tanulás folyamatában a diákok a tanárral együtt választják ki a tanár által előzőleg összeállított, ún. penzum munkautasítás feladatkínálatából, a mindennapi élet vezetéséhez szükséges tartalmakat, majd a diákok meghatározzák egyéni célkitűzéseiket, melyekkel meg tudnak felelni az elvárt követelményszintnek. A módszer az iskolai agresszió csökkentése jegyében honosodott meg a bemutatott iskolában.

0:00

Egész napos iskolai modell - Gyemekek Háza, Budapest Egész napos iskola

A Gyermekek Házában nem az iskolákban megszokott rendben, csengőszóval szabályozott ütemben folyik a képzés, hanem az egyéni képességek és haladási ütem szabályozza a foglalkozásokat, ezzel csökkentve a teljesítésből eredő stresszt a gyerekekben. Az egységes tananyag helyett a sokszínű gyermek került a központba

0:00

Iskolai Közösségi Szolgálat - Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros Közösségi szolgálat

A program révén a diákok megismerik a „társadalmon kívüli” embereket, ezen keresztül változik a segítségre szorultak elfogadása, szociális kompetenciájuk.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Képzőművészeti pedagógia terápiás program SNI tanulók számára - Addetur Baptista Gimnázium és Speciális Szakiskola, Budapest Esélyegyenlőség, hátránycsökkentés

Az iskola integrációs formában oktat sajátos nevelési igényű diákokat is. A képzőművészeti technikák, foglalkozások hozzájárulnak a sajátos nevelésű igényű diákok részképességeinek fejlesztéséhez, pályaorientációjához.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Játékos diákvállalkozás – Young Enterprise program működése, tapasztalatai az AKG-ban - Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest Pénzügyi kultúra

A film egy angol módszer honosított formáját mutatja be, melynek a lényege, hogy a diákok csoportokban diákvállalkozások keretében, az üzleti világ törvényszerűségeit figyelembe véve találjanak ki egy terméket, erre hasznot hozó vállalatot építsenek fel.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

0:00

Intézményi mentálhigiénés program - Klebelsberg Középiskolai Kollégium, Kaposvár Mentálhigiéné

Az intézmény mentálhigiénés programja a kollégiumi nevelés számára új szemléleti keretet biztosít. A célcsoportot középiskolások alkotják, kiknek mentálhigiénés állapotát kutatva alakította ki programját a kollégium szakmai stábja, segítve ezzel a középiskolai korosztályt érintő lelki problémák enyhítését, feloldását.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft..

53:32

Nem lehet abbahagyni - Portréfilm Leiner Károly tanító és gyógypedagógusról

Leiner Károly (aki Zöldbéka tanár úr néven is ismert) SNI-s tanítványai közül, szemben az országos statisztikával, szinte mindenki elvégzi a középiskolát. A film azokat a módszereket mutatja be, amelyekkel ez a siker megvalósulhatott, és egyben egy pedagógus szakmai hitvallásával ismertet meg.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

47:36

Ünneptől-ünnepig

A videofelvétel a sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde Szivárvány csoportjában készült.
A csoport óvodapedagógusai a Waldorf-pedagógia elveit követve a gyermekek természetes vallásosságára alapozva élik mindennapjaikat.
Az „Ünneptől-ünnepig” elnevezésű délelőtt – az egyéb játéktevékenységek mellett- a Mennybemenetel-ünnep eseményeit tárja elénk. Ezen a jeles napon a gyermekek az újra nyiladozó természet varázsát élhetik át. Az emberi lélek – mint a virág a napsugár hatására - kitárulkozik, hogy részesüljön a tavaszi varázslat befogadásának élményében.

36:35

Színekkel kifejezett térhatás

A film a színelméleti ismereteknek a gyakorlatban történő rögzítését célozta meg. Az illúzióteremtés lehetőségeihez kapcsolódóan komplex feladaton keresztül lelünk rá a tárgyak relatív nagyságának vizsgálatára. Arra tesznek kísérletet, hogy a fotótechnikával megvalósított, a tárgyak valós nagyságfogalmát megzavaró alkotások miképpen képesek visszafordulni eredeti állapotukba a színek által.

43:04

Az aerobik oktatása az általános iskolában

A film egy aerobikedzés vázát építi fel a bemelegítéstől a tartásjavító és erősítő gyakorlatokon keresztül az elemek oktatásáig, valamint a versenygyakorlatokig. Tippeket ad a tartásjavításhoz, hogy a tanulók feszesen tudják végrehajtani a gyakorlatokat. Miközben a képen az edzésmunkát láthatjuk, az oktató hangalámondással kommentálja, értelmezi a látottakat.

2:44

Rávezető gyakorlat lapos vetődésre

A kapus helyzete a csapaton belül különleges, ami abból is fakad, hogy a szabályok miatt eleve megkülönböztetett a helyzete. A mezőnyjátékosoktól lényegesen eltérő technikai és taktikai elemek alkalmazásával végső lehetőségként áll a labda útjában a gól megakadályozására. Az itt bemutatott rávezető gyakorlatokkal az egy kilépéses és a szökkenő lépéses lapos vetődés technikáját lehet kialakítani, illetve gyakoroltatni.