Felhasználói fiók

Felhasználói adatok
Az írásjelek a pont, a kötőjel, az aláhúzás és a szóköz kivételével nem megengedettek.
Egy működő email cím. A rendszer minden levelet erre a címre fog küldeni. Az email cím nem jelenik meg nyilvánosan, és csak új jelszó kérése során, vagy értesítő szolgáltatások igénybevétele esetén érkezik rá email üzenet.
Munkahely
A webhely Felhasználói szerződése
18:05

Daltanítás hallás után analizáló-szintetizáló módszerrel

A hallgató feladata a mikrotanításon: hallás utáni daltanítás analizáló-szintetizáló módszerrel. A tanítandó dal spanyol, Te barna lányka… kezdettel. A tanárjelölt európai népek dalainak ismétlésével ráhangolja a tanulókat a dal megtanulására, majd a dalt szöveggel, kifejezően bemutatja, és részekre bontva megtanítja a tanulóknak. A hallgató szemléltetésképpen PowerPoint prezentációt is készített.

9:27

A labdarúgás technikai elemei – fordulások, irányváltások

A technikai képzés nélkülözhetetlen eleme, hogy a gyermekek labdavezetés közben is végre tudjanak hajtani irányváltoztatásokat. A filmen látható gyakorlatok ennek tanítására vezetnek rá. Az oktatás során a legfontosabb szempont: egy adott időn belül maximális érintésszám elérése gyakorlás közben.

11:48

Drámapróba a Waldorfban – epocha ritmikus rész

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

5:12

Epochális oktatás a Waldorfban – ritmikus rész

A film a Hámori Waldorf Iskolában készült. Az epochális oktatás első, ritmikus részét láthatjuk első osztályos gyerekekkel. A foglalkozás célja a figyelem összpontosítása, játékos ráhangolódás a tanulásra. A gyerekeknek formarajz-epochájuk van, a ritmikus rész itt az általános célokon túl a testséma-kialakulást segíti. A filmen az osztálytanítóval készült riport magyarázatot fűz a látott tevékenységekhez.

6:28

Tévhitek az iskolai zaklatásról – élő szakirodalom

Buda Mariann, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének habilitált adjunktusa, a 2010 szeptemberében megalakult Iskolai Erőszak Kutatócsoport egyik vezetője évek óta foglalkozik az iskolai erőszak kérdésével. A filmben az iskolai zaklatásról, a köztudatban leginkább elterjedt tévhitekről és azok cáfolatáról beszél.